Kurs rasmi Elektronika va sxemalar 1
3-semestr

Kirish. Elektron qurilmalar va sxemalarning o‘rni va ahamiyati

Kurs rasmi Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar
3-semestr

Fan nomi:

Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritimlari

Fan turi:

majburiy

Fan kodi:

DTSA16MBK

Bosqich:

2

Semestr:

3

Ta’lim shakli:

Kunduzgi

Mashg‘ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:

180

Ma’ruza

44

Amaliy mashg‘ulotlar

30

Laboratoriya mashg‘ulotlari

-

Seminar

-

Mustaqil ta’lim

105

Sinov birligi miqdori:

6

Baholash shakli:

Imtixon

Fan tili:

O‘zbek